گروه بهسا

کولر گازی تاچی ایر

کولر های گازی تاچی ایر با ۵ سال ضمانت کمپرسور
نصب رایگان و ۵ متر لوله رایگان
رده مصرف انرژی ++A

کولر گازی تاچی این محصول در حال حاضر موجود نیست


 

چسبانده شده