گروه بهسا

کولر گازی تاچی ایر

کولر های گازی تاچی ایر با 5 سال ضمانت کمپرسور
نصب رایگان و 5 متر لوله رایگان
رده مصرف انرژی ++A

کولر گازی تاچی این محصول در حال حاضر موجود نیست


 

چسبانده شده